Danh Mục Vietsub

Brought to you by JustForJin’s Subteam

Vietsub Show

Vietsub Eatjin

Vietsub BangtanBomb

Vietsub Music

Vietsub Others

Vietsub DVD

Tiểu thuyết liên quan

Hướng dẫn để bạn tìm được sản phẩm phụ đề nhanh nhất:
Mục  ♥ Vietsub Show   là mục tổng hợp tất cả các show mà Jin tham gia, bất kể nó được chiếu trên tivi (Law of jungle, Yang Namja…) hay chiếu trên Youtube (Idol arcade..) sẽ được tổng hợp link tại Vietsub Show.
Mục ♥ Vietsub Others tổng hợp tất cả các video từ Vlive, MV Theory và các vid khác như VCR/Fansign.. hay các lời nhắn ngắn gọn khác.
Tương tự như vậy bạn có thể thấy các mục vietsub như Music, Bangtanbomb, EatJin cũng đã được phân loại rõ như trong tên. Bạn chỉ cần ấn vào và tìm thôi.
Thân, JustForJin’s Subteam ♥

One thought on “Danh Mục Vietsub

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *