Yang Namja Show Full – BTS

Link xem
►GG DRIVE: https://goo.gl/FC6DFZ
►VIDME P.T 1: https://vid.me/Me0w
►VIDME P.T 2: https://vid.me/ih1L

BROUGHT TO YOU BY JustForJin’s SUBTEAM
Trans: LiLoPi, 6919, HanC, Vzú, Nhin, Rinn
Time: TiTi, LiLoPi, Blue Mint, Vzú, Beal
Typeset: TiTi, LiLoPi
Encode: LiLoPi

Ảnh hồ sơ của LiLoPi

LiLoPi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *