170322 BTS trả lời phỏng vấn của Billboard ♡ BTS @ Billboard Interview Live on Facebook

BROUGHT TO YOU BY J4J’s SUBTEAM
Trans: DZ
Time/Encode: LiLoPi
〰〰〰〰
TAKE OUT WITH CREDIT!
?JustForJin.com

Ảnh hồ sơ của LiLoPi

LiLoPi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *