Vietsub Music

Brought to you by JustForJin’s Subteam
(Click vào link để xem)

So Far Away
네시 (4 o’Clock) by RM & V
“Spine Breaker” MV – Bangtan Gayo Track 15
Even If I die , It’s you 죽어도 너야 – Hwarang Part 2 OST MV by V & Jin
“I LOVE YOU – MATE” Cover by Jin
엄마 [Mom] (Cover) by Jin


Album “You never walk alone”:
Spring Day
Outro: WINGS
Not Today
You Never Walk Alone


Album “WINGS”:
2! 3!
Awake
Lost


Album “Youth”
Good day


Album “Skool Luv Affair”:
Boy In Luv

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *